Trykktank 10L


Trykktank på 10 Liter
Gir nok trykk til håndholdte sager og til kjerneboring
kommer med gardena kobling